Fredrikshalds dampbaadforening

Forløperen til denne foreningen var en julesammenkomst hjemme hos foreningens første formann Roger Glans. Inngangsbilletten for å komme på denne sammenkomsten var å ha med seg en lekedampmaskin. Under kveldens damping kom guttene i prat om at de hadde hørt at Tryg skulle skrotes. Den var nå med diselmotor og moden for opphugging etter en lang tid i fløtningens tjeneste. Guttene som var samlet så for seg at båten igjen kunne tøffe med damp.

Den 30 januar 1979 var det konstituerende møte hjemme hos Mogens Skovborg. Tilstede på dette møtet var Roger Glans, Vidar Larsen, Trond Velund, Villy Thomassen, Jan Tolfsby og Mogens Skovborg, som ble foreningens seks første medlemer. Tilstede på møtet var også Fylkeskonservator i Akershus Kjeld Magnussen og Terje Velund fra Borgarsyssel Museum.

skann0001

D/S Tryg  slik Mogens Skovborg tenkte den kunne bli. Tegnet 1979

Møtet ble altså satt i stand etter ønsket om å ta over Tryg etter det var snakket om i julesammenkomsten. Båten eides på det tidspunkt av Saugbrugsforeningen, og sto i fare for å bli kondemert.

Foreningens formål: Å erverve og restaurere D/S Tryg, eventuellt andre dampbåter i Haldenvassdraget og omegn, for å bevare dem i sitt miljø.

Som formann ble valgt Roger Glans, som sekretær og kasserer ble valgt Mogens Skovborg.

En søknad til Saugbrugsforeningen om å få overta båten ble invilget i brev at 2. mars, 1979. Umiddelbart etter Fredrikshalds Dampbaadforening ble stiftet, startet jakten etter en egnet dampmaskin. Det ble funnet 2 maskiner begge på Østre Otteid. Den ene i et skjul og den andre under en trapp. Begge maskinene tilhørte Saugbrugsforeningen og ny søknad ble skrevet og maskinene ble overlatt til Fredrikshalds dampbaadforening.

image-11En dampkjele ble funnet i Nøssemark, denne ble kjøpt for kr 150,- og ble fraktet til foreningesn leide lokaler i Tørka i Tistedal. Der man i dag finner Rema 1000. Det viste seg senere at denne kjellen ikke kunne benyttes.

1979_2 image

12 mai 1979 begynnte man arbeidet på selve båten som da lå på vannet. Det nye overbygget ble fjernet og den 27. juni blir Tryg heiset på land og satt på en vogn som Saugbrugsforeningen hadde vært behjelpelige med. Fredrikshalds dampbaadforening hadde også fått en gammel traktor med kompressor av Thorleif Torp.

I august startet man med å tømme båten for vann, fjerne betong og skott og stort sett få skroget «rent» Den største av de to dampmaskinene ble demontert. Denne maskinen hadde sittet i en båt som het Strix og som var omtrent på samme størrelse som Tryg. Strix hadde gått i trafikk i Stora Lee. Utover høsten ble båten sandblåst og påført mønje. Båten blir så pakket inn i pressening.

Den 15 desember 1979 var dampmaskinen ferdig restaurert og ble fraktet til Saugbrugsforeningen hvor man hadde ordnet med damp for testkjøring. Det var et stort øyeblikk da formannen skrudde dampen på og maskinen våknet til liveigjen etter 40 år under en trapp på Otteid!

ha1

Halden Arbeiderblad 22 desember 1979.

I Januar 1980 får Fredrikshalds dampbaadforening sette opp en utsilling med bilder og gjenstander i Halden Sparebank noe som vekker stor interesse blant presse og publikum. Den største bekymringen i foreningen er nå det store spørsmålet Dampkjele. Etterhvert ble problemet løst av at man fikk kr 10 000,- i gave fra Halden Sparebank og god hjelp fra Saugbrugsforeningen om å tegne en ny kjele. Kjelen ble bygget på dugnad på Saugbrugsforeningen av gode kamerater.

Etter flere tusen dugnadstimer med hardt arbeide kan vi nå skrive 1984 og D/S Tryg kunne nå gå for egen dampmaskin igjen. Det er 4 medlemer som har stått for mesteparten av arbeidet og det er også de medlemene som har bruksrett på båten. Det er Roger, Trond. Vidar og Villy. I årene som følger fortsetter man med å få Tryg helt ferdig, samtidig bygges opp en betydlig samling av gamle båtmotorer og diverse maritime saker i foreningens lokaler i Tørka i Tistedal. Det blir kjørt en rekke takketurer med sponsorer og bidragsytere.

Etter at 10 årsjubileet var feieret begynner kjelen å vise tegn til slitasje, den blir sveiset i stand men dette viser seg bare å holde et års tid. Foreningen går nå i en dvale og båten blir liggende på land i flere år. Kamerater på Ankers i Tistedal får til slutt satt inn nye rør og isolert kjelen. I mellomtiden har foreningen blitt kastet ut av sine lokaler i Tørka i Tistedal. Foreningen må nå vike plass til fordel for en dagligvarebutikk.

Båten og alle foreningens eiendeler blir i 2000 fraktet til Ørje. Der får vi betydelig hjelp av D/S Engebret Soot «gjengen» for å sette Tryg i stand igjen.

0017

Slik ser Tryg ut når den kommer til Ørje i 2001, et sørgelig skue.

Flere hundre dugnadstimer ble lagt ned og uten hjelpen fra Ørje hadde nok ikke båten vært slik den er i dag. Tusen takk!

0027 0029

Kjelen ble satt på plass og det ble bygget så og si helt nytt overbygg. Malt og pusset.

0030

0033

I 2001 framstår båten som ny igjen! Et par år senere får man en ny lekasje i kjelen igjen, men det er heldigvis ikke så alvorlig, en sveis på en rørstuss fra kjele til vannstandsrøret er alt som skal til. I den forbindelse får man hjelp av Rune Løkkeberg, som blir foreningens første nye medlem siden foreningen ble stiftet i 1979. I 2004 feirer man at det er 100 år siden D/S Tryg ble bygget.

scannedimage-5

På bildet ser vi fra venstre Mogens Skovborg, Trond Velund, Vidar Larsen, Roger Glans, Jan Tolvsby og Villy Thomassen.

Foreningens stiftere – foto tatt i 2004.

Foto: Ivar Johansen

I 2008 ble Øystein Thomassen (sønn av Villy) , Hege Olsen og Fred Magne Larsen (Barn av Vidar Larsen) medlemmer av foreningen.

Mai 2009 – båten ligger nå på land på Ørje hvor den skal males og settes i stand, slik at den fremstår fra sin beste siden når vi skal ønske D/S Turisten velkommen tilbake til vassdraget.