D/S Trygs historie

Dette var en liten dampbåt anskaffet av ingeniør Chr. Skolleborg (1856-1925) på Tangen gård i Tistedal. Tegningen av Tryg er datert 15.08.1903 og signert av Chr. Skolleborg. Båten ble bygget av Brevigs verft i Halden. Den 23.05.1904 gikk Tryg fra Tangen Brygge til Storøya i Femsjøen. Eiendommen Storøya kjøpte Chr. Skolleborg i 1898 og Tryg ble stadig benyttet mellom Tangen brygge og Storøya. Båten lå vanligvis ved Tangen brygge, eller Turistbrygga som brygga ble kalt. Tryg ble først og fremst benyttet som lystbåt i Femsjøen, men den ble også benyttet som slepebåt oppover kanalen. Den er blitt sluset gjennom alle slusestedene.

Båten målte l= 35 fot, B= 8 fot og dyptgående 2 ¾ fot etter tegningen. Dampmaskinen var en enkel høytrykkmaskin med vertikal kjele. I 1914 ble det montert en Penta motor isteden for dampaskinen, men allerede i 1919 var den gamle dampmaskinen montert ombord igjen.

Tryg ble i 1920-årene overtatt av Sverre Skolleborg (1892-1953), sønn av Chr. Skolleborg. Han overtok også Storøya og brukte Tryg vesentlig i Femsjøen. Sverre Skolleborg monterte senere inn den gamle Penta-motoren, og den var fortsatt drivmotor da Saugbrugsforeningen kjøpte Tryg i 1943. Penta-motoren hadde 2 sylindere og det var parafindrift.

I mai 1944 ble Tryg slepet av D/S Engebret Soot fra Tistedal til vestre Otteid. Her ble båten satt på en slede og trukket opp i Otteid kanal og fraktet over til østre Otteid. Båten ble nå tatt ned til Stora Lee, men ble ikke sjøsatt. Det var nødvendig å skifte 4 dårlige plater i skroget. Motoren ble demontert og sendt til Grasmo hvor den ble benyttet som driftsmotor på Buviken kjerrat. Det ble samtidig undersøkt etter en dampmaskin av passende størrelse. Dette lykkes i og med at man kom over en dampmaskin i Østen nord for Tøcksfors. Dampmaskinen sto lagret på land o ghadde tidligere vært montert i en båt med treskrog som pussig nok også het «Trygg». Dampmaskinen skal vistnok ha vært bygget ved Eriksberg i Gøteborg.

Dampmaskinen ble bygget om til en dobbel høytrykksmaskin av smed Hans Olsen. Kjele fikk man kjøpt i Karlstad og Hans Olsen monterte hele maskineriet og Tryg ble satt i drift i Stora Lee med Hans Olsen som skipper. Båten ble benyttet til sleping av tømmer i Otteidviken. Tryg ble benyttet til og med 1955 i Stora Lee. Det ble lagt nytt dekk av jernplater i 1955 og samme år ble det montert nytt styrhus som var laget ved Saugbrugsforeningens verksted i Halden. Båten ble fraktet over til Haldenvassdraget igjen og levert i Femsjøen. Her ble det montert ny motor Penta MD-47 og båten ble tatt i bruk i tømmerreservoaret i Femsjøen i 1956. Her har den siden blitt benyttet til i juni 1978. Skipper i Femsjøen har hele tiden vært Johan Sørlie, f12.11.1913.

Skrevet av Tore Paulsen Ness Halden 22 januar 1979.

Kilder: Sluseprotokoller, Haldenvassdragets kanalselskap. Dagbok fra Storøen 1899- utlånt av adv. Ole Kluge. Samtaler med Hans Olsen, Sigurd Sydnes, Johan Sørlie og Jan Sydnes.